ariana

ariana

Tuesday, April 22, 2014

:قصه عشق در افغانستان، قصه پر دردی است

هرات، علی آرمان
قصه عشق در افغانستان، قصه پردردی است که ده ها زوج جوان افغان در جریان چند سال گذشته به جرم دوست داشتن یکدیگر تهدید، شکنجه و حتا کشته شده اند
 داستان ذکیه و محمدعلی، نمونه ای از هزاران داستان عاشقانه در افغانستان است.
 
ذکیه و محمدعلی دو جوان عاشق باشنده ولایت(استان) بامیان افغانستان اند که به تازگی به جرم دوست داشتن یکدیگر و ماندن درکنار هم از چند روز به اینطرف فراری اند، درکوه ها به سر میبرند تا در شکار افرادیکه قصد کشتن آنان را دارند نیفتند
  روزنامه نیویارک تایمز نیز با انتشار گزارشی نوشته است، خانواده ذکیه شدیداً مخالف این کار اند و نمیخواهند که این دو زوج باهم ازدواج کنند
اما چرا؟ اصل ماجرا از اینجا آغاز می شود
به دلیل که ذکیه دختر یک  قوم است و محمدعلی از قومی دیگر و هردو باشنده ولایت بامیان اند و در همسایگی یکدیگر بزرگ شده اند
پدر ذکیه با مخالفت شدید اجازه نمیدهد که دخترش عروسی کند اما ذکیه میگوید:"خوشی بودن با محمدعلی برایم بزرگتر از ترس خانواده و دستگیر شدنم توسط دولت است"
این نخستین بار نیست که ولایت بامیان میزبان چنین ماجرا است بلکه در گذشته نیز چنین رابطه عاشقانه میان ده ها زوج جوان دراین ولایت صورت گرفته است
اما برای فعلاً ذکیه و محمدعلی به دلیل رابطه عاشقانه و دوست داشتن فراری اند و درکوه ها پناه برده اند تا از شکار افرادیکه قصد کشتن این دو زوج را دارند در امان باشند
با درنظرداشت روابط عاشقانه که درگذشته در افغانستان اتفاق افتاده بود احتمال آن وجود دارد که رابطه عاشقانه ذکیه و محمدعلی نیز به فرجام نرسد و سرانجام به یک ماجرا غم انگیز به پایان برسد