ariana

ariana

Sunday, April 6, 2014

لت و کوب رای دهندگان برای بدست آوردن رای در ولایت تخار

گزارش ها از ولایت تخار حاکی از آن است که در زمان رای دهی یک خانم که نامزد شورای ولایتی می باشد به زور وارد سایت رای دهی شده و مردم را مورد لت و کوب قرار داده است.
 
 
 
لطیفه سعیدی وکیل سابق و نامزد فعلی شورای ولایتی ولایت تخار وارد یک سایت انتخاباتی شده و با خشونت علیه خانمها، آنها را وادار کرده است تا به وی رای دهند.
رسانه های محلی ولایت تخار نیز گزارش کرده اند که وی به تهدید و لت و کوب رای دهندگان اعتراف کرده و با رسانه ها نیز برخورد تهدید آمیز کرده است.
به گزارش رشد، این نامزد شورای ولایتی تخار، یک ناظر و سه خانم رای دهنده را مورد لت و کوب قرار داده و گفته است که به او رای بدهند.
او هم چنان گفته است که در انتخابات ریاست جمهوری به تیم اشرف غنی احمدزی رای بدهند.از سویی هم، عبدالطیف ابراهیمی والی و عبدالحنان قطغنی فرمانده امنیه ولایت تخار ضمن تایید این خبر می گویند که قضیه تحت بررسی قرار گرفته و در صورت اثبات این رویداد، نامبرده مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.