ariana

ariana

Wednesday, April 2, 2014

کمسیون انتخابات: 35 درصد کارت های جدید را بانوان گرفته اند

شگوفه که در حدود هفتاد سال عمر دارد از یک هفته به اینسو هرپنج بجه صبح برای گرفتن کارت انتخابات در یکی از مراکز رای دهی واقع در شاه شهید انتظار می کشد.
 شگوفه با ترموز چای سبز ونان خشک که با خود از خانه آورده، منتظراست تا نوبت اش برسد.


تعداد زیادی از مردم برای ثبت نام و بدست آوردن کارت های رای دهی ساعت ها در دروازه های مراکز رای دهی در کابل منتظر می مانند.

اول اپریل آخرین روز ثبت نام و اخذ کارت های رای دهی انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی افغانستان بود.

صدها افغان دیگر نیز همانند شگوفه که کارت رای دهی نداشتند و با وجود تهدید های امنیتی در آخرین روز این پروسه به مراکزرای دهی رفتند.

خبر نگار رادیو آزادی می گوید، شگوفه هفتاد ساله که خود را در چادر سیاه پیچانده بود گفت، از هیچ تهدیدی هراس ندارد و  به خاطر اشتراک در انتخابات، کارت رای دهی می گیرد.
وی می گوید:
"زن ها سواد ندارند و نمی توانند آواز شان را بلند کنند. این همه نتیجهء جنگ های چندین ساله است. زمانی که جنگ می شود مردم می میرند، اما من از مرگ هراس ندارم و حتماٌ رای می دهم."
شگوفه و زنان دیگر افغان هراس دارند که در صورت کمرنگ بودن اشتراک زن ها در انتخابات دستاوردهای دوازده ساله آن ها نقش بر آب خواهد شد.

شگوفه گفته است که به خاطر حفظ دستاورد های افغانستان رای می دهد.
شگوفه
می گوید:"بچه های مردم با سواد شدند، از ما همه قالین باف، گفتند رای بدهید که بچه های خود را از بدبختی نجات بدهید."

تمام کاندید های ریاست جمهوری افغانستان در جریان کمپاین های انتخاباتی خود روی اهمیت نقش زن ها در جامعه تاکید کردند و سه تن این کاندید ها از بین زنان معاونان شان را انتخاب کرده اند.

حبیبه سرابی والی سابق بامیان به حیث معاون دوم زلمی رسول کاندید ریاست جمهوری افغانستان معرفی شده است.

در صورت برنده شدن زلمی رسول معاون دوم رییس جمهور افغانستان یک زن خواهد بود.

حبیبه سرابی برای اینکه خانم ها برای اشتراک در انتخابات تشویق شوند، در تمام جلسه های انتخاباتی،  زلمی رسول را همرایی کرد.

خبرنگار رادیو آزادی از کابل می گوید، در دور فعلی تعداد خانم هاییکه در کمپاین های انتخاباتی اشتراک کردند به مراتب بیشتر از دوره های قبلی است.
سحر محصل پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل به خبر نگار رادیو آزادی گفته است که باید به خواست خانم ها احترام شده و به آن اهمیت داده شود.
سحر
 می گوید:"هر شهروند یک رای حق دارد و هر شهروند حق دارد که ریس جمهور آینده کشور اش را انتخاب کند."

شگوفه هفتاد ساله گفته است، نا امنی و یا کدام علت دیگر مانع از اشتراک وی در انتخابات شده نمی تواند.

خبر نگار رادیو آزادی می گوید، شگوفه بالاخره بعد از پنج روز انتظار موفق شد تا کارت رای دهی بگیرد.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که حدود 35  درصد کارت های جدید را خانم ها گرفته اند.