ariana

ariana

Saturday, March 15, 2014

: لت و کوب یک بانو توسط همسرش درهرات

شام روز گذشته بانو «زری» که 37 سال سن دارد به صورت زخمی به شفاخانه حوزوی هرات آورده شد که گفته می‏شود توسط همسرش مورد خشونت قرارگرفته است.
 
 
به گفته خانم «زری»: «شوهرش یک مرد را که از اقارب وی میباشد نیز به قتل رسانیده است.»
به گفته وی بعد از کشته شدن این مرد، شوهر قرار بود که خانم اش را از بین ببرد، اما نبود مرمی درتفنگچه باعث شد که با تبرزین خانم خود را مورد ضرب و شتم قرار دهد.
در همین حال مسئولان در شفاخانه حوزوی هرات میگویند: «یک خانم که آثاری از خشونت در دست و صورت وی دیده می شود همراه بایک جسد به شفاخانه حوزوی هرات آورده شده است که این مرد نیز قربانی همین خشونت است.»
به گفته سخنگوی شفاخانه حوزی هرات این بانو انگشتان خود را نیز از دست داده است.
با انکه پولیس علت این خشونت فساد اخلاقی عنوان می کند،اما بانو زری که مورد لت و کوب شوهرش قرار گرفته است این سخن را نمی پذیرد و می گوید شوهرش پیش از این با او و اولاد هایش رفتار خوبی نداشته است.