ariana

ariana

Monday, March 10, 2014

وضعیت زنان بهبود نیافته است

با وجود اینکه اکثریت از بهبود وضعیت زنان صحبت می کنند ومی گویند گام های بلندی در این عرصه برداشته شده است، ولی من فکر نمی کنم که وضعیت زنان بهتر شده باشد.
                                      

 این مطلب را شاهدخت هندیه امانی، دختر امان الله خان غازی پادشاه سابق افغانستان و فعال حقوق مدنی زنان به مناسب روز جهانی زن در انستیتوت خدمات ملکی عنوان کرد. او گفت: با کدام خوشی می توانیم از زنان افغانستان نام ببریم در حالی که آنان با مشکلات بی شماری در خانواده و اجتماع رو برو هستند. وی از سوء تغذی زنان و اطفال کشور یاد کرد و گفت: اکثر زنان به غذای مناسب دسترسی ندارند و به همین دلیل اطفال آنان ناقص و یا دارای معلولیت به دنیا می آید. او با بیان اینکه خود را وقف فقرا و مستمندان کشور کرده است، گفت: در هر هفته ده نفر را به شفاخانه انتقال می دهد، اما کثرت بیماری های مختلف نزد زنان آنقدر زیاد است که در روز صدها نفر با ید به شفاخانه ها انتقال داده شوند. به گفته خانم هندیه، در عین حال زنان بیشتر قربانی عصبیت های غیر عقلانی مردان هستند و به دلیل ضعف اقتصادی و فقر و مشکلات دیگر زندگی، عقده خود را روی زنان خالی کرده و آنان را لت و کوب می کنند، که این یک عمل غیر انسانی است. وی در ادامه سخنان خود از تجاوز محارم به دختران یاد کرد و افزود: هنوز هم دختران به اموال تجارتی تبدیل شده و به زور به مردان پیر به شوهر داده می شوند، به همین دلیل دختران یا دست به خودسوزی می زنند و یا از خانه فرار می کنند. وی با توصیه به خانواده ها گفت: پدر و مادر از ابتدا باید با فرزندان خود اعم از پسر و دختر بر خورد دو گانه نداشته باشد تا فرهنگ تبعیض در جامعه از بین برود. کوکچه.
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment