ariana

ariana

Saturday, March 8, 2014

تصویر برداری از "زیر دامن" زنان در آمریکا جرم تلقی شد

ایالت ماساچوست آمریکا با تصویب قانونی عکس برداری مخفیاته از زیر دامن زنان را جرم به شمار آورده است و مرتکب آن به دو سال و نیم زندان و 5 هزار دلار جریمه نقدی ،محکوم خواهد شدقانون جدید پس از آن تصویب شد که دادگاهی در ایالت ماسوچوست دو روز پیشتر مردی را که مخفیانه از زیر دامن یک خانم در قطار عکس گرفته بود ، به بهانه نبود قانون محکومیت ، آزاد کرده است
دیول پاتریک حاکم ایالت ماساچوست آمریکا برای بر طرف کردن این خلاء قانونی ، با تصویب قانونی عکس برداری از زیر دامن زنان را از جمله جرایم شمرده است
حاکم ایالت ماساچوست آمریکا دستور داده است که فورا این قانون اجرا شود . بر اساس این قانون از این پس هر گونه تصویر برداری مخفیانه از دیگران که به قصد جنسی صورت می گیرد ، جرم محسوب می شود
در صورتی که قربانی چنین جرمی کودک باشد ، متهم احتمالا به 5 سال زندان و پرداخت غرامت مالی 5 هزار دلار محکوم خواهد شد