ariana

ariana

Monday, February 17, 2014

: اعتصاب زنان در زندان هرات، همچنان ادامه دارد

دادستانی هرات از ادامه اعتصاب غذایی ۱۴ تن از زندانیان زن در محبس هرات خبر می دهد. این افراد، از عصر روز شنبه ی هفته ی جاری، اعتصاب غذایی را آغاز کرده و حدود ۱۶۰ تن زندانی دیگر را که در مجموع زنان می باشند؛ در حصر خود گرفته اند.
رییس دادستانی شهری ولایت هرات، گل احمد رامش در گفتگویی با خبرنگار جمهور بیان کرد: " این افراد ادعا دارند که در فرمان های عفو ریاست جمهوری، در قبال آنان بی عدالتی صورت گرفته و به آنها اندک توجهی نشده است".
بر اساس گفته های وی؛ این تعداد از زندانیان معترض، خواسته اند که در روز هشتم مارچ، دولت افغانستان، فرمان عفو سرتاسری به زندانیان زن محبس هرات را صادر کند.
بنا به گفته های آقای رامش؛ شماری از این زنان معترض مجرمان در قضایای اختطاف، قتل و قاچاق موادمخدر هستند که به هیچ عنوان شامل عفو نمی شوند.
این مقام در دادستانی استیناف گفته است که برای رسیدگی به این قضیه، هیاتی از سوی مقام ولایت، دادستانی و دادگاه هرات موظف شده که تاکنون دیداری را با افراد معترض داشته است.
رییس دادستانی شهری ولایت هرات همچنین افزود که این
۱۴ زن، به هیچ کسی حق ورود و خروج به محبس زنانه را نمی دهند.
در همین حال؛ شماری از مقامات امنیتی ولایت هرات ادعا دارند که
۱۶۰ تن از زندانیان زن که در این مورد، بی طرف هستند؛ با افراد معتصب درگیری پیدا کرده اند.
طی سال های اخیر، این برای اولین بار است که زندانیان زن در ندامتگاه هرات به چنین اقدامی دست می زنند.
یحیا فولادی ــ هرات