ariana

ariana

Thursday, February 13, 2014

: چهارده فبروری مصادف به روزعاشقان

منیره نادری
در صده سوم میلادی که مطابق می‌شود با اوایل شاهنشاهی ساسانی در ایران، در امپراطوران روم باستان فرمانروای بوده‌است بنام کلودیوس دوم. کلودیوس عقاید عجیبی داشته‌است از جمله اینکه مردان مجرد نسبت به آن...انی که همسر و فرزند دارند.
 
 
 
 
 
 
سربازان جنگجوتر و بهتری هستند. از این رو سربازان را از ازدواج نمودن منع میکند. کلودیوس به قدری بی‌رحم و در فرمانش قاطع بود که هیچکس جرأت کمک به ازدواج سربازان را نداشت. اما کشیشی به نام والنتاین (والنتیوس)، مخفیانه عقد سربازان رومی را با دختران محبوبشان جاری می‌کرد. کلودیوس دوم از این جریان خبردار می‌شود ، دستور می‌دهد که والنتاین را به زندان بیندازند. والنتاین در زندان عاشق دختر زندانبان می‌شود. با توجه به آنچه که در افسانه آمده کشیش ولنتاین برای او نامه های نوشته و آنها را با نوشتن «از طرف ولنتاین تو» (From Your Valentine) امضا کرده است، اصطلاحی که تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته و به وفور بر روی کارتهای ولنتاین مشاهده می‌‌شود. سرانجام کشیش به جرم جاری کردن عقد عشاق بر خلاف قانون کلودیوس دوم اعدام می‌شود. بنابراین او را به عنوان فدایی و شهید راه عشق می‌دانند و از آن زمان ولنتاین تبدیل به نمادی برای عشق شده است.