ariana

ariana

Friday, February 28, 2014

: زن کتاب از پیدایش انسان است و آفریدگار انسان و انسانیت


ویس الدین آروین نگیسا

" جایگاه ی زن در زندان نیست "

بمناسبت هشتم مارچ روزی جهانی زن
...

 
نقش و جايگاه برجسته زن انديشه و معارف والاي اهل یک خانواده ، یک اجتماع است ، هرچه قوت فكري وتوانايي پشتيباني واجرايي اين دفاع از حقوق زن بيشتر باشد نتايج مطلوبتري فراروي زن در جامعه خواهد بود ، نبوغ هر جامعه ای برای توسعه و پیشرفت نیازمند صحت عناصر اصلی و فرهنگ ساز خود می باشد ، به باور من شکل که در تنگناتنگ این را بنان کند عناصر اصلی در هر جامعه و بویژه نهاد خانواده ، "زن" است ، زن سالم ، با اعتماد به نفس ، ایمان و توانمندی می تواند کانون خانواده را پر نشاط کند و فرزندانی سالم و صالح تحویل جامعه دهد ، لذا کرامت ، حرمت و احترام زن باید حفظ شود.
زن خوشبختی است ، زن میراث عدل است ، خوشبختي يك سفر است ، نه يك مقصد ، هيچ زماني بهتر از همين لحظه براي شاد بودن وجود ندارد وقتی مادر در کنار داریم شاد باشد ، بنابر این باید در قوانین، خُلقیات و سنت ها، شرایط به گونه ای فراهم شود که زنان در سطوح مختلف معاشرتی، جنسی، فکری و خانوادگی دچار ستم زدگی نباشند ، بر این اساس زنان که در زندان ها به جرم فرار از منزل و یا مشکلات و درگیری های خانواده گی و بعضی نکات دیگری که آنقدر در سور خطرناک بودن جرم اش نقش نمیشود ، باید از تور حلقه های پشت پنچره وحشت یعنی زندان آزاد کرده شود ، همه ما میدانیم که زن کتاب نامکتوب مرارت هایی است تدیوان تمام محبت ها را در بر میگیرد ، از این رو نگهداری زنان که مادر است و مادر در زندان یا بازداشتگاه در طول مدت حمل و پس از آن تا پایان دوران شیرخوارگی کودک و وادارکردن وی به انجام وظایف مادری در محیط زندان، هیچ مجوز شرعی معتبری ندارد و با رویکرد‌های فقهی مشهور نیز سازگار نیست ، باید چنین تدارک که در زندان دیده اند را نه بگویند و زن را بگذارند تا خانوانده ی سالم تری در اجتماع خلق کند ، بدون شک بین دو جنس زن و مرد تفاوتهای جسمی و روحی وجود دارد که در پرتو پیشرفتهای علوم امروزی این تفاوتها روشن تر شده است ، اما این تفاوتهای طبیعی دلیلی بر ارزشمندی و فضیلت یک جنس بر دیگری نیست ، بلکه راهی برای گذران یک زندگی ایده آل است ، از نگاه اسلام ، انسانها به دلیل شرافت وجود و گوهر نفس انسانی قابل ستایش اند و دارای کرامت و ارزش ذاتی و مقام خلافت اللهی می باشند ، لذا زن و مرد در انسانیت مساوی و مشترکند ، از دیدگاه اسلام هریک از زن و مرد به لحاظ خلقت، ویژگیهای خاصی دارند اما از لحاظ حقوق انسانی و اجتماعی و ارزشهای معنوی و سیر تکامل معنوی، هیچ تفاوتی ندارند ، هر انسان که در این راستا ضمن رعایت انسانیت و توجه به ایجاز با گشودن تقویم به ورق زدن کتاب آزادی زن از حبس می‌نشیند، فرض کنیم در افغانستان تقویم را ورق می‌زند ، باید نگذارید که مادران ما در زندان شیمیایی شود ، کسانی هستند که تا هنوز بوی ناخردی از استشمام شان دور نیست و خرمایی تعارف می‌کند و می‌خواهد که هسته‌اش را در صورت زن ها تف کنند؛ حال نبوت آن رسیده که از چرایی داغی زخم گلوله که در نبود یک زن بغض میکند نپرسید ، قدم بگذارید تا در جغرافیای جهان زن ، مادر ، خواهر ، برسیم ، خانه که غرق در بوی زهم خون است پنجره را بی گشایم تا بوی خون دهان کوچه عقل مان را نبندد.

،،،،
با ارج احترام