ariana

ariana

Saturday, February 22, 2014

تیموشنکو: مردم بهترین سرمایه های اوکراین هستند

یولیا تیموشنگو، نخست وزیر سابق اوکراین پس از حضور در جمع مردمی که در میدان استقلال شهر کی یف گرد هم آمده بودند، مردم اوکراین را بهترین سرمایه های کشورش نامید و اظهار داشت که تمامی مدتی را که در زندان گدرانده آرزو داشته با مردم در خیابان همراه باشد.
 
 
 
خانم تیموشنکو به مردم گفت: "ویکتور یانوکوویچ باید به میدان استقلال بیابد و با معترضان رو به رو شود.
وی همچنین مردم حاضر در میدان و کشته شدگان را قهرمانان و رهبران اوکراین جدید نامید.
همزمان با سخنان وی، مردم فریاد می زنند که "قهرمانان هرگز نمی میرند".
تیموشنکو همچنین از مردم خواست تا زمانی که دولت و کابینه مورد اعتماد آنها شکل نگرفته، میدان را ترک نکنند.