ariana

ariana

Saturday, February 22, 2014

: ورزشگاه شهرپورتوآلگره برزیل افتتاح شد

پس از ماه ها انتظار و دلنگرانی ورزشگاه شهر پورتو آلگره با حضور دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل، افتتاح شد. این در حالی است که طی ماه های اخیر انتقاات زیادی از نحوه پیشرفت و آمادسازی ورزشگاه ها در این کشور مطرح شده بود. خانم روسف در دیدار با مهندسان ارشد این طرح از زحمات تیم مرمت و بازسازی سپاسگزاری کرد.
بازسازی این ورزشگاه که سال
۱۹۶۹ ساخته شده، بیش از ۱۳۷ میلیون دلار خرج به همراه داشته است. این ورزشگاه ۵۰ هزار نفری، تابستان امسال، میزبان پنج دیدار جام جهانی خواهد بود.