ariana

ariana

Thursday, January 9, 2014

انجمن خواهران نقابدار افغان اعلام موجودیت کرد

در صورتیکه زمینه مطابق شریعت براى زنان مساعد شود، آنها میتوانند درانتخابات شرکت نموده و به شخص متدین وعالم که خدمتگذار راستین  مردم باشد، راى بدهند."این نکته، درنشستى که به مناسبت اعلام موجودیت "انجمن خواهران مسلمان افغان"، امروز با اشتراک صدها تن از علماى  دینی و اعضاى انجمن در کابل دایر شد، ابراز گردید.

در این محفل گفته شد که در فضاى امنى که مخصوص خانم ها بوده و زمینۀ اذیت شان فراهم نباشد، حق راى آنها در انتخابات ریاست جمهورى ١
۶ حمل ١٣٩٣، از سوى  این انجمن محفوظ خواهد بود.
ثریا هاشمى رئیس انجمن خواهران مسلمان افغان گفت که زن و مرد، از نگاه دین اسلام داراى حقوق و وجایب مساوى اند، پس زن هم حق دارد تا در انتخابات شرکت کرده و سر نوشت ملت خود سهیم گردد.
وى افزود: "ما زمانى میتوانیم یک جامعه مرفه و متمدن داشته باشیم که مردان و زنان در آن سهم مشترک داشته و مطابق شریعت اسلام، در انتخابات شرکت نموده و به شخص مورد نظرش که مسلمان، با دیانت و خدمتگذار واقعى مردم باشد، راى بدهد."
خانم هاشمى علاوه کرد: در صورتیکه زمینه مطابق شریعت محمدى براى زنان مساعد شود، آنها  میتوانند درانتخابات شرکت نموده و به شخص متدین وعالم که خدمتگذار راستین  مردم باشد، راى بدهند.
رئیس انجمن خواهران مسلمان افغان گفت که درجامعه، شمارى از خواهران به نام این و آن، تحت هجوم فرهنگ بیگانه قرارگرفته، به بى حجابى و فحشا کشانیده شده اند. نهادهایى به نام زن تاسیس شده که به  نام زن تجارت میکنند و حق زنان را پامال ساخته و از حقوق شان، آنها را غافل میسازند.
وى، ایجاد این انجمن را در شرایط کنونى یک ضرورت مهم دانسته افزود: "هدف ما  از تشکیل انجمن این است تا تحت روشنى دین مقدس اسلام، از حقوق و وجایبى که داریم؛ با عفت، اخلاق و حیا از دیگر نهادهایى که از نام زن، سوء استفاده میکنند، سبقت بجوییم."
قارى مطیع الله صافى یکتن از علماى دین گفت که جاى بسا افتخار است که امروز در محفلى اشتراک نموده اند که در آن، خواهران مسلمان و متدین، درفش اسلام را بلند کرده اند.
وى به تمدن هاى مختلف در دوره هاى قبل از اسلام اشاره کرده، گفت: "در تمدن بین النهرین دو طبقه زن وجودداشت؛ یکى اشراف زاده ها که تجارت پیشه بوده از مقام عالى در جامعه برخوردار بودند؛ اما طبقه دیگر که هشتاد درصد زنان را تشکیل میداد، آنهایى بودند که مانند متاع فروخته شده، منحیث اجناس به کرایه داده شده و اصلاً به جانب آنها کسى به نام انسان نمى نگریست."
این عالم دینى افزود که قبل ازاسلام، دختران زنده به گور میشدند و حق میراث نداشتند؛ هر گاه یک قریه با قریه دیگر مى جنگید، دختران و زنان همدیگر را اسیر میگرفتند؛ اما با ظهور دین مقدس اسلام، زنان از حقوق مساوى با مردان برخوردار شده، داراى حق میراث، حق مَهر، حق راى و نظر شدند.
وى ابراز امیدوارى کرد که براى زنان در سراسر کشور، مدارس دینى ایجاد گردیده، زمینۀ تحصیل، حق انتخاب همسر و حق عالم شدن را داشته باشند.مسوولان انجمن خواهران مسلمان افغان میگویند که این انجمن؛ یک انجمن خیریه، بیطرف و غیرسیاسى بوده  و به کمک اعضاى آن، تمویل میگرد.
به گفتۀ آنها، این انجمن دارى ٧٠ عضو تحت رهبرى مفتى شمس الرحمن بوده و به مبارزه به هدف   دفاع از حقوق زن از راه مشروع آن، ادامه خواهد داد.
پژواک