ariana

ariana

Thursday, January 16, 2014

:ملکه نفرتیتی

نفرتیتی (Nefertiti) همسرآمنهوتپ چهارم (که بعدها به اخناتن - Akhenaton - شهرت یافت)، مادر همسر و احتمالا نامادری فرعون توتانخامن (Tutankhamen) قدرمندترین ملکه مصر باستان بوده است.
ملکه نفرتیتی بعد ازمرگ همسراخناتن به سلطنت رسید ودرین دوره سلطنت خود گرچه مدت زمانی کوتاهی بود. خدمات برجسته ئی را به مصریان انجام داد.
واژه نفرتیتی به معنی " زن زیبا " ترجمه شده است وشهرت اوبعد ازسده های طولانی مدیون دریافت مجسمه نیم تنه ایست که اکنون در موزیم آلتس برلین نگهداری میشود. این مجسمه که با مهارت های ویژه ئی ساخته شده ، از زیبائی خاصی بهره مند بوده و نمایانگرتبارزچهره مصریان باستان است.
نفرتی تی القاب متعددی داشته است، در شهر باستانی کارناک کتیبه هایی وجود دارد که او را وارثه، بزرگ نیکوکاران، صاحب دلربایی، مظهر خوشبختی، بانوی ملاحت، عزیز و بانوی دو مملکت خطاب کرده اند.
در باره اصل و نسب نفرتی تی معلومات دقیق وجود ندارد. اما نظریه ای که عمومیت بیشتری دارد او را دختر ای وای (Ay) که دامنهً آن به مقام فرعون رسید، میداند. یک نظر احتمالی دیگری نیزارائه شده است که نفرتی تی شاهزاده نیکواز اهالی بین النهرین بوده و همچنان عده ای او را دختر یا وابسته گان آمنهوتپ سوم Amenhotep III یا از یک خانواده اشرافی اهل تیبس یونان میدانند.
نفرتیتی با آمنهوتپ چهارم ازدواج نموده وثمره ازدواج این زوج شش دختر بوده که تاریخ تولدات شان درج اوراق است. ولی تاریخ تولد نفرتیتی و آمنهوتپ چهارم درج کدام دفتر و کتاب نشده است.
آمنهوتپ چهارم در سال چهارم سلطنت خود (1346 ق.م.) به پرستش آتون (
Aton خدای خورشید) پرداخت. او انقلابی مذهبی به وجود آورد که ملکه نفرتی تی در آن نقشی برجسته داشت. این عقیده وجود دارد که این سال آغاز بنا نهادن پایتختی جدید نیز بوده که آختاتن (Akhetaten) نام داشته و در محلی که امروز العمارنه (al-'amārnä) نامیده میشود قرار داشته است.
در سال پنجم سلطنت، آمنهوتپ چهارم برای نشان دادن مذهب خود، نامش را به طور رسمی به اخناتن تغییر میدهد. در سال ششم، هرچند ساخت و ساز شهر هنوز تا دو سال ادامه داشته، اما پایتخت رسما از تیبس به العمارنه منتقل میشود. این شهر جدید به مذهب جدید این زوج تقدیم شده بود و اعتقاد بر این است که مجسمه نیم تنه مشهور ملکه درهمین دوران ساخته شده باشد.
قدرتمندترین زن جهان
نفرتی تی در طی دوران سلطنت اخناتن و بعد ازآن، از قدرتی بی مانند برخوردار بود و شاید قدرتمندترین زن درسراسرجهان به شمارمیرفت. گاهی او در دوران سلطنت شوهرش از قدرتی برابر با شاه برخوردار بود و آنها به طور مشترک به سلطنت میپرداختند.
تصاویر نفرتیتی بر دیوارهای معبد در اندازه های تصویر فرعون نقش شده است که همین امر نشان دهنده اهمیت اوست. تصاویر دیگری از نفرتیتی وجود دارد که او را به تنهایی در حال پرستش آتون نشان میدهد و همچنین نقش برجسته ای که وی را با گرز و در حال مغلوب ساختن دشمنی خارجی در برابر آتون نمایش میدهد. چنین مضامینی همواره مختص به فراعنه بوده و با این حال نفرتیتی نیز درآنها به تصویر کشیده شده است