ariana

ariana

Wednesday, January 8, 2014

مغزشما از روده فرمان می گیرد

متخصصان طب سنتی دریافتند هر چیزی که می خورید دقیقا در مغز شما ثبت می شود و هر اختلالی در دستگاه گوارش می تواند بر مغزتان تاثیر بگذارد.بررسی ها نشان می دهند پژوهشگران بر این باورند اغلب بیماری های مربوط به روده با افسردگی و اضطراب همراه است و بر عکس این اختلالات روانی بر فعالیت دستگاه گوارش در روده هم اثر می گذارند.
پژوهشگران در نتایج خود دریافتند که مغز وظیفه هضم غذاها را نیز بر عهده دارد و اگر به درستی کار نکند روده و معده نمی توانند به درستی وظایف خود را انجام دهند.
نتایج مطالعات نشان می دهند که اگر می خواهید سیستم گوارشی تان به درستی عمل کند باید حتما مشغولیات ذهنی خود را از بین ببرید.