ariana

ariana

Friday, January 10, 2014

برای همدردی با تو که درهجرت کسی را ازدست داده ای

وبرای تسلای خودم
 نیکومنش

شنيدن خبر از دست دادن نزديكان هميشه تلخ است و تلخ تر وقتى كه به دور از ديگر نزديكان باشى
برادر ارشدم سيد نورالله نكومنش فرد روز چهارشنبه از دنيا رفت. امكان حضور در مراسم تشييع او را ندارم. از ديشب كه خبر را شنيدم زندگى اش را مرور كرده ام و روزهاى آتى را بدون شك به او فكر خواهم كرد.آنچه از او در خاطرم خواهم ماند قايم به ذات بودن و اتكا به خويشتن و دوست داشتن انسان ها و خدمت به آن هاست. سى سال در دادگسترى تهران كار كرد و سال ها براى مراجعه كنندگان گواهى عدم سو پيشينه صادر كرد، در اداره اى كه از همان زمان هاى قديم رشوه دهى و رشوه گيرى در آن معمول بود. يقين دارم كه هرگز از كسى بابت انجام كارش رشوه نگرفت و ترجيح داد با امكانات كم اقتصادى اما با سربلندى زندگى كند.
ده ساله بودم كه براى اولين بار مرا به سينما برد، گوژپشت نوتردام. نقشش را به عنوان برادر ارشد در حد توان در تهران اواخر دهه چهل و اوايل دهه پنجاه خورشيدى خوب ايفا مى كرد، نظارت بدون تحميل.
هرگز امكان اين را نيافتم آنچه را برايم انجام داده بود جبران كنم و مى دانم كه هرگز از من انتظارى نداشت. حتى امروز پنج شنبه