ariana

ariana

Sunday, January 12, 2014

دخترخدمتکارده ساله پاکستانی زیرشکنجه جان سپرد

کشته شدن یک دختر خدمتکار ده ساله در استان پنجاب پاکستان نگرانی از بابت امنیت کودکان کار را باردیگر در کانون توجه قرارداده است.
زنی که این دختر برای او کار می کرد اعتراف کرده است که دختر خدمتکار زیر کتک های او جان باخته است
 
 
سارمان های مدافع حقوق بشر می گویند که قوانین کار پاکستان کودک آزاری در این کشور را نادیده می گیرد و این درحالی است که حدود نیمی از جمعیت پاکستان زیر ۱۸ سال دارند.
در دهکده زادگاه این دخترده ساله،از پشت دیوار خانه های گلی صدای شیون وزاری به گوش می رسد.
نام این دهکده موزا جیندراکا به معنای "مکان حافظ زندگی" است، اما در حال حاضر اهالی آن به عزای دختر ده ساله ای نشسته اند که تاحد مرگ کتک خورد و جان سپرد.
ایرام رمضان این دخترده ساله برای کمک به معاش خانواده اش به لاهورفرستاده شده بود تا برای یک خانواده متوسط بعنوان خدمتکار و آشپز کارکند.
دو خواهر دیگر او هم بعنوان خدمتکار برای خانواده های دیگر کارمی کنند.
اما ایرام با کفن سفید به دهکده اش باز گردانده شد.
زبیده بی‌بی،مادر ایرام که یک دستش را در تصادف حین کار از دست داده است می گوید که مجبور بود سه دخترش را بدون حمایت مالی شوهرش بزرگ کند.
زبیده بی بی می گوید که چاره دیگری، به جز فرستادن دخترهایش برای کار نداشته است و فکر می کرده که زندگی در یک خانواده مرفه برای دخترهایش بهتر از گدایی درخیابان است اما خبرنداشت که کوچک ترین دخترش را به شکنجه گاه می فرستد.
زبیده بی‌بی به اشتباه خود اعتراف کرده و می‌گوید حال باید عذاب به خاک سپردن دخترش را بکشد اما احساس گناهش را نمی تواند به خاک بسپارد.
پزشکان بیمارستانی که ایرام به آن منتقل شده بود می گویند که او قبل از حمل به بیمارستان جان سپرده بود و روی بدنش آثار شکنجه و جای کبودی طناب روی مچ پا و دستان او دیده می شد.
خانواده محمود، کارفرمای این دختر او را به بیمارستان برده بودند و در پی تشخیص پزشکان، پلیس فورا این خانواده را بازداشت کرد.
نصیره محمود اعتراف کرد که دخترک خدمتکار را تا پای مرگ با یک لوله فلزی کتک زده بود.
دخترک خدمتکار با ضربات یک لوله فلزی کشته شده بود که در خانه خانواده محمود به همراه طنابی که با آن دست و پای دخترک را می بستند، پیدا شد.
نصیره محمود زن کارفرمای ایرام اعتراف کردکه ایرام را با این لوله جلوی چشم پسر شانزده ساله اش کتک زده بود.
در زندان خانم نصیره محمود مشغول خوردن چای و بیسکویت بود و در مورد این ماجرا خیلی راحت جواب داد که فقط یک تصادف بوده و تصور نمی کرد که ایرام کشته شود و افزود: "سه بار از من پول دزدیده بود. عصبانی شدم همین . می گفت خوابش می آید منهم دست و پایش ر ا بستم و رفتم شام بپزم."
پلیس می گوید که مرگ ایرام تصادفی نبوده و او دست و پا بسته آخرین نفس هایش را کشیده است.
عمر چیما افسر پلیسی که به پرونده قتل ایرام رسیدگی می کند گفت که خانواده محمود فورا به شکنجه ایرام اعتراف کرد.
دستمزد ماهانه ایرام ۱۴ پوند انگلیس بوده است. مبلغ ناچیزی که این دختر دهساله برای آن جان باخت.
درست در همان هفته ای که ایرام کشته شد عذرا دختر خدمتکار پانزده ساله دیگری که در لاهور خدمتکار بود بعد از تجاوز جنسی به دار آویخته شد و جان سپرد.
سازمان های مدافع حقوق بشر می گویند که بیش از ۱۲ میلیون کودک برای پول در آوردن به خیابان ها پناه می برند یا در خانه غریبه ها کار می کنند
جامعه حافظ حقوق کودکان می گوید که سالانه از ۲۰ مورد نظیر ایرام و عذرا گزارش دریافت می کند.
به گفته سجاد چیما نماینده این جامعه هرقانونی که در مورد کودکان تاکنون وضع شده است به اجرا در نمی آید چون هیچ مکانیزم اداری برای نظارت براجرای آن وجود ندارد.
آقای چیما هم چنین می گوید: "سازمان ملل متحد به دولت پاکستان توصیه کرده است که سیاستی برای حفاظت از کودکان در پیش بگیرد."
سازمان های مدافع حقوق بشر می گویند که بیش از ۱۲ میلیون کودک برای پول در آوردن به خیابان ها پناه می برند یا در خانه غریبه ها کار می کنند.
بدون قانون نمی توان از این کودکان محفاظت کرد.
مراسم خاک سپاری ایرام به پایان می رسد.
روبروی گور کوچک ایرام، زمین سرسبزی است که او قبل از آن که کودکی و زندگی کوتاهش به دلایل بیرحمی، بی تفاوتی مقامات دولتی و فقر به پایان برسد، با دیگر کودکان در آن بازی می کرد.bbc