ariana

ariana

Tuesday, December 17, 2013

دست قطع شده به مچ پا چسبانده شد

دست "خیاوو وایس" جوان چینی که در یک حادثه کاری قطع شده بود، توسط پزشکان برای زنده ماندن، به مج پایش چسبانده شد.حادثه زمانی اتفاق افتاد که "خیاوو وایس"با ماشینی در کارخانه ای در چین کار می کرد، و در حین کار دستش قطع شد. وی به اسکای نیوز گفت: " من در حالت شوک قرار داشتم و نمی دانستم چکار کنم که همکاران مرا از ماشینی که در آن افتاده بودم بیرون آوردند و به بیمارستان منتقل کردند"
پزشکان در بیمارستان به وی گفتند که دستش خیلی صدمه دیده است و نمی شود کاری کرد
وی می افزاید: " من جوان هستم و در فکرم نمی گنجید که بدون دست راستم به زندگی ادامه دهم
اما پس از اصرار این جوان در پیدا کردن راهی برای نجات دستش، پزشکان بیمارستان راه حل غیر معمولی را پیشنهاد کردند: آنها گفتند برای اینکه دست قطع شده شما زنده بماند، آنرا به مچ پای شما می چسبانیم تا زخم مچ دست شما خوب شود، پس آن دست را از مچ پا جدا کرده و به جای خودش پیوند بزنیم
جراح گفت: "به علت جراحات شدید دست "خیاوو" ما می بایست اول به معالجه این زخم ها بپردازیم تا بعد بتوانیم دست قطع شده را به جای خودش پیوند بزنیم"
پس از گذشت یک ماه پزشکان توانستند، دست را از مچ پا بریده و به جای خودش پیوند بزنند
حالا دست به جایی که باید باشد، پیوند زده شده و در حال جوش خوردن است. پزشکان امیدوار هستند که "خیاوو" حس دستش را نیز بتدریج بدست بیاورد 
یکی از جراحان گفت: "به علت وجود خونرسانی بهتر در دست و آرنج، به طور عادی نمی شود چنین عضوی را به مچ پا حتی بطور موقت پیوند زد. اما ما به هر صورت می بایستی این دست بریده را تا زمان پیوند  زنده نگه میداشتیم. به همین دلیل دست قطع شده را به مچ پا برای مدت یک ماه وصل کردیم. العربیه

 
   به این ترتیب این عمل با موفقیت پایان یافت