ariana

ariana

Saturday, December 7, 2013

سیمین حسن زاده، معین نشرات وزارت فرهنگ شد

بانوسیمین حسن زاده چهره ای فرهنگی، شاعر و نویسنده است که فعالیت های رسانه ای قابل توجهی داشته است. وی فردی فعال و پرتوان و دارای انگیزه در راستای تقویت فعالیت های رسانه ای در کشور است.رییس جمهور کرزی طی حکمی، پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی بر انتخاب بانو سیمین حسن زاده به عنوان معین نشرات این وزارت را قبول کرد.
در این اعلامیه آمده است: " بر پایه پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ، توظیف محترمه سیمین حسن‌زاده به حیث معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، از سوی مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان طی حکمی منظور گردید".
گفتنی است که بانو حسن زاده به جای مبارز راشدی معین نشراتی سابق وزارت اطلاعات و فرهنگ که در حال حاضر به عنوان سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر گماشته شده، به این سمت انتخاب شده است.
بانو سیمین حسن زاده چهره ای فرهنگی، شاعر و نویسنده است که فعالیت های رسانه ای قابل توجهی داشته است.
وی فردی فعال و پرتوان و دارای انگیزه در راستای تقویت فعالیت های رسانه ای در کشور است.