ariana

ariana

Tuesday, December 10, 2013

:حمله یک گروه زنان به قرارگاه حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان

حمیرای باختیار
هرچند مقامات تاجیکستان در باره اعتراض یک گروه 20 نفری زنان و ورود گستاخانه آنها به قرارگاه حزب سئوسیال دموکرات و اخلال در نشست خبری رحمت الله زائراف، حرفی نگفته‌اند، مخالفان آن را یک عمل طرح ریز‌ی شده می‌دانند .
رحمت الله زائراف، رهبر حزب سوسیال دموکرات می‌گوید، معترضان تنها با هدف خلل‌دار کردن نشست خبری او وارد دفتر حزب نه‌شده بودند، بلکه این گروه می‌خواستند به احساسات داده شده درگیری به راه مانند. .به من همحزبی هایمان گفتند که دو - سه نفر این زن ها در لای دفتر و کتاب خود چاقو داشته‌اند .آن‌ها می‌خواستند اوضاع را پیچیده کنند، زد و خوردی به عمل آید .اما ما همه سخن‌های آن‌ها را خیلی آرامانه شنیدیم .

رئیس حزب سوسیال دموکرات و از مخالفان سرسخت حکومت امام‌علی رحمان می‌گوید، حتی زمانی که از دفتر كاری بیرون آمد، زنان از پس او قدم مانده، فحش می‌دادند .وی گفت،" آن‌ها انتظار آن بودند ,که یک نزاع به وقوع آید".
رحمت الله زائراف مطمئن است که این تظاهرات صد درصد از طرف مقامات طرح‌ریزی شده، حکومت ناحیه سینا برای صورت گرفتن آن مساعدت نموده‌است.
زائراف در مورد این که از این حادثه به مقامات مربوطه شکایت کند، هنوز تصمیم نهایی نگرفته است.
پرویز ملاجان‌اف، تحلیل‌گر مسائل سیاسی نیز می‌گوید، حزب سوسیال دموکرات امکان شکایت بردن به مقامات را ندارد . وی افزود،زیرااز خبر‌ها برمی آید که این گروه فقط از سخنان زائرف اعتراض کرده‌اند که این طبق قانون کشور حقّ هر شهروند است . " اما این که زنان و مردان، در کا معترضان خود را معرفی نکرده‌اند که تردید و بحث‌هایی را به وجود می‌آرد .حالا دقیق کردن شخصیت این اشخاص مشکل خواهد شد ."
به نظر این تحلیل‌گر تاجیک، در دفتر کاری زائراف تظاهراتی رخ داده‌است که حقّ و ناحق بودن آن ثابت نشونده است .این در حالیست که به ادعای محمدعلی هییت، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، اعتراض در دفتر کاری زائراف عمل فرمایشی و پیام به همه مخالفان است .به گفته آقای هییت، گروه مذکور با درخواست ویژه دست به این تظاهرات زده‌اند .وی تاکید کرد، این پیام منفی برای تمام حزب‌های سیاسی و جامعه شهروندی می باشد".
صبح روز 10 دسامبر هنگامی که ررحمت الله زائراف بعد از بازگشت از سفر به اوکراین نشست مطبوعاتی دایر می کرد، یک گروه 20 - نفری وارد دفتر کاری او شده، سرو صدا به پا کردند.اعتراض کننده ها در شعارهای خود بیش‌تر از امام‌علی رحمان به عنوان رئیس جمهور نمونه و مردمی یاد کرده، می‌گفتند، زائراف باعث نارامی کشور و همچنین عامل اصلی درگیری‌های تابستان سال 2012 در بدخشان بوده‌است .
اما تلاش ما برای دریافت موضع وزارت امور داخلی تاجیکستان در رابطه به این اعتراض و زنان و مردانی که علیه زائراف شعار می‌دادن، بی‌نتیجه بود .هرچند گفته می‌شود، برخی از معترضان در تظاهرات روز 5 آوریل سال جاری در نزد سفارت آمریکا در دوشنبه نیز حضور داشته، علیه آزادی عبدالملك عبد الله جان‌اف از بازداشتگاه در کیف صدا بلند کرده بودند .