ariana

ariana

Friday, December 20, 2013

کمک ۴۳ میلیون دلاری کره جنوبی برای کاهش خشونت علیه زنان افغانستان

پس از آنکه مادری در هفته حقوق بشر در این کشور مثله شدکره جنوبی بیش از ۴۳ میلیون دالر را به منظور کاهش خشونت برضد بانوان و بلند رفتن توانایی های آنان به افغانستان کمک کرد

 
 
 
"به گزارش تلویزیون 1 افغانستان، چه یانگ چیل"، سفیر کوریای جنوبی در این کشور گفته است که این کمک ها تا سه سال آینده در افغانستان هزینه می شود و بخشی از این کمک ها در عرصه‌ حکومتداری خوب نیز مصرف خواهد شد.
آقای یانگ چیل افزوده است که "کوریای جنوبی با همکاری اداره‌ی توسعه سازمان ملل متحد، پروژه های توسعه‌ را در افغانستان پشتیبانی می کند.
او تأکید کرد که کشورش در بخش بازسازی نیز به افغانستان کمک می کند.
از میان ۴۳ میلیون دالر ۱۹ میلیون دالر آنرا، اداره‌ توسعه سازمان ملل متحد، در پروژه های بلند بردن توانایی بانوان، دسترسی بانوان به مرکز های قضایی و تقویت شورای های ولایتی هزینه می کند.
گفته می شود که یونیسف (سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل) نزدیک به هفده میلیون دالر این کمک ها را، در بخش کاهش مرگ و میر مادران در افغانستان به مصرف می رساند
برای کاهش خشونت در برابر بانوان اداره‌ توسعه سازمان ملل متحد مسئولیت دارد تا پروژه هایی را در این بخش به راه اندازد
انتظار می رود بیش از چهار میلیون دالر کمک کوریای جنوبی را، این سازمان برای عملی شدن پروژه های کاهش خشونت در برابر بانوان هزینه کند
این سازمان اکنون برنامه هایی را در این بخش در ولایت های کابل، ننگرهار، بامیان و غور راه اندازی کرده است
العربیه