ariana

ariana

Tuesday, November 26, 2013

جایزه منیرورا کشورایتالیا به بانوفوزیه کوفی اهداگردید

 بانو فوزیه کوفی نماینده مردم در شورای ملی و یکی از چهره های مطرح عرصه سیاست بزرگترین جایزه سال ۲۰۱۳ کشور ایتالیا را زیرنام " زن دانش" بدلیل… فعالیت های گسترده اش در راستای سیاست ، جامعه مدنی و حقوق بشر از ان خود کرد.
 


 
 
معاون پارلمان کشور ایتالیا ضمن اهدای این جایزه به بانو فوزیه کوفی در روم مرکز این کشور گفت: فوزیه کوفی یکی از زنان دانشمند واز چهره های موثر در عرصه سیاست است که برای نهادینه سازی فرهنگ سیاست وتحقق ارزش های دموکراسی فعالیت گسترده وموثر داشته است.
وی گفته است: »این جایزه به عنوان بزرگترین جایزه سال ۲۰۱۳ حکومت ایتالیا بخاطر تقدیر از فعالیت های چشمگیر بانو فوزیه کوفی در بخش های سیاست، جامعه مدنی وتامین حقوق بشری زنان وشهروندان افغانستان به وی تفویض گردید» اعلامیه که به مناسبت اهدای این جایزه صادرگردیده تصریح داشته است که بانوکوفی به عنوان شجاع ترین زن افغانستان در یک دهه اخیر فعالیت های گسترده را در راستای سیاست وتامین حقوق زنان وشهروندان این کشور انجام داد که برای نسل های بعدی این کشور به عنوان یک الگو به میراث باقی خواهد ماند. این جایزه که منیرورا (
Minerva) نام دارد بعد ازجنگ جهانی دوم همه ساله برای زنان اهدا می گردد که فعالیت های سیاسی، فرهنگی وحقوق بشری شان موثر واقع شده باشد که این بار بانوفوزیه کوفی با اخذ این جایزه برای زنان وملت افغانستان باری دیگر افتخار آفرید.
فخرالدین قاری زاده