ariana

ariana

Friday, November 15, 2013

رقابت دو زن در انتخابات ریاست جمهوری شیلی

شیلی خود را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در روز یکشنبه آماده می کند.
بر اساس نظرسنجی های موجود احتمال پیروزی میشِله باچله، رئیس جمهوری پیشین این کشور در این رقابت بسیار است. خانم باچله، نامزد چپ میانه بین سال های 2006 تا 2010 میلادی قدرت را در شیلی در دست داشت.
 
 
 
 
وی در میان هوادارانش گفت که «در رویارویی با نابرابری، ما شما را دعوت می کنیم که هفدهم نوامبر همگی به اکثریت تازه رای دهید. ما می خواهیم که در دور نخست پیروز شویم چراکه کارهای زیادی برای انجام داریم.»
مهمترین رقیب این نامزد 62 ساله، اِوِلین ماتئی، از ائتلاف جناح راست است که متعهد به ادامه سیاست های اقتصادی کنونی دولت شده است. وی که وزیر کار دولت فعلی است از ضرورت افزایش فرصت های شغلی می گوید. افزایش دستمزد کارگران، ارتقای استاندارد سلامتی و نیز بهبود کیفیت آموزش از شعارهای خانم ماتئی است.
از شیلی طی دو دهه گذشته تاکنون به عنوان نمونه ای برای ثبات اجتماعی و اقتصادی در آمریکای لاتین یاد می شود. با این همه گران بودن هزینه تحصیل همواره با اعتراض رو به رو بوده است. دو سال پیش از این، دانشجویان در برابر کاخ ریاست جمهوری تظاهرات بزرگی را برپا کردند. به نظر می رسد که هزینه های تحصیل در مقطع آموزش عالی یکی از چالش های جدی دولت آینده باشد.