ariana

ariana

Thursday, July 4, 2013

:آزادی مجرمان در قضیه سحرگل از زندان

محکمه استیناف شهرکابل جزای سه تن ازآنهارا لغو کردکه به جرم شکنجه یک زن جوان افغانستان به نام سحرگل به 10 سال حبس محکوم شده بودند.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
سحرگل تقاضای خسرش را رد کرده بود که می خواست اورا وادار به کارهای ناجایز اخلاقی کند. 
به نوشتهء روزنامهء نیویارک تایمز، این اقدام محکمهء استیناف شهر کابل یک پیام برای کسانیست که می خواهند بر ضد دستاوردهای 12 سال اخیر زنان افغان عمل کنند.
سحرگل در حالیکه 14 سال داشت در بدل پنج هزار دالر امریکایی به جبر با فرزند عمه اش به عروسی مجبور ساخته شده بود. خشر، خشو و زن ایور سحرگل اورا شدیداً شکنجه کردند.
سحرگل برای ماه ها در زیرزمینی تاریک و نمناکی زندانی بود و ناخن هایش را کشیده بودند.
سحرگل با سیخ های داغ شکنجه می شد و با انبور گوشت های بدنش را قطع کرده بودند. برای سحرگل کسی غذا نمی داد و او کاملاً لاغر شده بود.
به گفته سحرگل، خسرش می خواست اورا وادار به کارهای ناجایز اخلاقی کند و او این تقاضای خسرش را رد کرده بود.
سال گذشته سحرگل در حالت نیمه جان در یک زیرزمینی تاریک و نمناک، در حالیکه وضعیت صحی اش خیلی خراب بود، یافت شد و اینک در یک خانهء امن برای زنان زنده گی می کند.
آن زمان قضیهء سحرگل در داخل و خارج از افغانستان توجهء زیاد را به خود جلب کرد و سه تن از اعضای فامیل خسر وی به جرم تلاش برای قتل، هر کدام به 10 سال حبس محکوم شدند. شوهر سحرگل تا هنوزهم لادرک است.
روزنامهء نیویارک تایمز می نویسد، اما در ماه گذشته ستره محکمهء افغانستان دوسیهء سحرگل را دوباره به محکمهء استیناف فرستاد و از قول وکلای مدافع می گوید، این قضیه تلاش برای قتل نه، بلکه یک قضیهء خشونت است و محکمهء استیناف شهر کابل بر آزادی اعضای فامیل خسر وی حکم کرد.
وکلای مدافع می گویند، بعد از سپری کردن یکنیم سال در زندان، خشو و زن ایور سحرگل در هفتهء جاری آزاد شده اند و در مورد آزادی خسر وی تا هنوز معلومات در دست نیست.
فعالان حقوق زنان در افغانستان در مورد این فیصلهء محکمه استیناف ابراز ناراحتی کرده، خواستار زندانی ساختن و دادن سزا برای آنهای شده اند که سحرگل را شکنجه کرده اند.
منیژه نادری مسوول ادارهء حقوق زنان افغانستان که با شنیدن این خبر اشک در چشمانش جمع شده است، می گوید، نگهداشتن در یک زیرزمینی تاریک و نمناک، شکنجه با سیخ های داغ، کندن گوشت بدن با انبور، کشیدن ناخن ها و ندادن غذا، آیا به هدف کشتن نبوده است؟
منیژه نادری مسوول ادارهء حقوق زنان افغانستان می گوید، اگر به مرتکبین جرایم غیر انسانی در مورد سحرگل، جزای که سزاوار آن اند داده نشود، این حرکت سیاستمداران تندرو و ملا ها را تشویق خواهد کرد تا بر ضد حقوق زنان عمل کنند.
فوزیه کوفی عضو ولسی جرگهء افغانستان که سال گذشته در جلسات علنی محکمهء ابتدایی قضیهء سحرگل حضور داشت، در مورد پی گیری از این قضیه می گوید، آن را از طریق پارلمان تعقیب خواهد کرد.
منیژه نادری و سایر فعالان حقوق زنان به این باوراند که فیصلهء محکمه در مورد دوسیهء سحرگل معنی آن را می دهد که خشونت در برابر زنان مهم نیست و افغانستان بسوی تندروی در حرکت است.
تا هنوز مقامات و مسوولان محاکم افغانستان در مورد اینکه چرا مجرمان قضیهء سحر گل رها شده اند، چیزی نگفته اند.رادیو ازادی