ariana

ariana

Tuesday, July 16, 2013

: زنان مردنما و ریش دار تاریخ

ژوزفین دربیست و یکم مارچ سال 1831 در سوئیس متولد شد.وقتی به دنیا آمد موهای ضخیم و سیاه رنگی داشت.
 
 
 
 
 
 
 

ژوزفین در بیست و یکم مارچ سال 1831 در سوئیس متولد شد. وقتی به دنیا آمد موهای ضخیم و سیاه رنگی داشت. پزشک به والدین وی گفته بود که این موها به مرور زمان از بین خواهد رفت ولی بالعکس با گذشت زمان موهای صورت وی بلند و ضخیم تر شد. ژوزفین در 8 سالگی دیگر موهای صورتش کاملا بلند شده بود. ولی پزشک راه درمانی برای او پیدا نکرد و ریش های وی نیز به همان شکل باقی ماند. ژوزفین پس از مرگ مادرش، بنا به خواست پدرش به عنوان دستیار یک شومن شروع به کار کرد. وقتی 18 سال داشت ازدواج کرد. ژوزفین در سال 1851 فرزند دختری به دنیا آورد. این دختر همچون مادرش پر مو نبود. ولی تنها یازده ماه زنده ماند. ژوزفین دو ماه پس از مرگ دخترش پسری به نام آلبرت به دنیا آورد. آلبرت نیز همانند مادرش پرمو بود. ژوزفین در سال 1875 درگذشت.

ادامه دارد