ariana

ariana

Monday, July 8, 2013

برگزاری لویه جرگه خلاف قانون اساسی بوده و آنرا نمی پذیریم

عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نماینده گان می گوید که برگزاری لویه جرگه بخاطر بحث روی مسایل جاری و انتخابات خلاف قانون اساسی بوده و مورد قبول نیست.
 

اقای ابراهیمی با نگرانی اظهار کرد که حکومت می خواهد در زمان تعطیلات پارلمان، لویه جرگه ی را بخاطر بحث روی انتخابات، پیمان امنیتی، صلح و دیگر مسایل ملی دایر نماید.
رییس مجلس نماینده گان گفت:"ما به صراحت اعلام میداریم که پارلمان تنها لویه جرگه تذکر یافته در قانون اساسی را می شناسد، در غیر ان راه اندازی نشست ها از سوی حکومت لویه جرگه نبوده و مورد پذیرش این مجلس نخواهد بود."
وی می افزاید که در ملاقات اش با رییس جمهور کرزی این مطلب را با او شریک ساخته است و گفته است که با درنظرداشت مشکلات های موجود، تدویر لویه جرگه اغاز گر تنش و جنحال ها تازه خواهد بود.
گمانه زنی ها در درون مجلس نماینده گان قبلا نیز وجود داشته مبنی بر اینکه، حکومت می خواهد در خلال رخصتی های پارلمان لویه جرگه را تدویر نماید و درین جرگه به تعدیل قانون اساسی بپردازد.
شکیبا هاشمی نماینده مردم قندهار در مجلس گفت : "تعدیل قانون اساسی به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود و انتخابات باید به شکل شفاف و سالم برگزار گردد.
شکریه بارکزی عضو دیگر مجلس نماینده گان می گوید که لویه جرگه، اجماع ملی هیچ گاه جایگزین انتخابات نخواهد شد و هیچ فردی حق و صلاحیت تعدیل در قانون اساسی را ندارد.
به گفته برخی نماینده گان مجلس، رییس جمهور کرزی در تلاش برگزاری تجمعات در برخی ولایات بوده است.
پیش ازین عده ای از جوانان در ولایت قندهار تحت نام "ځوان حرکت" تجمع کرده و خواهان آن شدند که در قانون اساسی تعدیلاتی آمده و رییس جمهور هم چنان به قدرت باقی بماند که اینگونه خواست ها بیانگر پذیرش حکومت شاهی می باشد.