ariana

ariana

Monday, April 15, 2013

نویسنده زن از مصر: جنگ بین قدرت دولتی و زنان تازه آغاز شده است

غاده عبدالعال، وبلاگ‌نویس، فعال حقوق زنان مصر و نویسنده کتاب «می خواهم ازدواج کنم» - که به چند زبان ترجمه شده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
در مقاله‌ای که در روزنامه آلمانی زبان «نویه تسورشه تسایتونگ» سوئیس منتشر شده، از جمله آورده است که جنگ بین قدرت دولتی و زنان مصر تازه آغاز شده است.
وی در این مقاله همچنین به تعرضات جنسی بسیار علیه زنان، به ویژه در میدان تحریر، پرداخته و نوشته است که قدرتمداران کنونی مدت‌های طولانی موضع عدم مدارا در مقابل زنان را نمایندگی کرده اند. اگرچه امروز زنان مصری بیشتری جرأت می‌کنند تا این گونه تعرضات را علنی کنند، با این همه زنان در جامعه همچنان به چشم حاملان گناه نگریسته می شوند.
وی تعرضات جنسی علیه زنان در جامعه را نشانه نوینی از «عصر جنایت» ارزیابی می کند، که هدف آن خامو ش کردن صدایی است که گویا غیر نجیبانه بلند شده است.
شهرزادنیوز