ariana

ariana

Thursday, April 18, 2013

پیــک امیــد

عزیزه عنایت
ای وطــن دارم تمــنــا گـل  بــدا مــا نـت شـــــوم
چــون شقــایــق تـازه ، ازباران  نیسا نـت شــوم 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
               **  پیــک  امیــد **
 
       ای وطــن دارم تمــنــا گـل  بــدا مــا نـت شـــــوم
      
        چــون شقــایــق تـازه ، ازباران  نیسا نـت شــوم
 
        درفضای دشت وکوه وشهرو روستا یـت وطــن
 
       نگهت روح پرور وعطـــر بهــا را نــت  شــــوم
 
        در امـید م تا بـــز خــم  پیــکرت  مـرحـــم شـوم
 
        یا  کــه خـــار چشــم  جـــلاد شهیــدانــت شــوم
 
        آسمــا ن خـا طـــرم از کــوکـــبت آذ یـــن دهـــم
 
        در فراز هنــد و کش عنقـــای دور انـــت شـــوم
 
        گــل بچیـــنم گــل زدا مـــان طــراوت زای تــــو
 
        عند لیـــب خوش نــوا و زیـب بســــتا نت شـــوم
 
       " شهرانــد خوی" تو بــوده زاد گاهـم ای و طـــن
 
        "کا بلت" روح و تنم پـرورده قـــر با نــت شــوم
 
        پکـــتیــا و کنــد هـــارت را  بلـنــد آوازه یـــسـت
 
        شــاد ازخشنــودی ای اهــل اورزگــانــت  شــوم
 
       بلخ زیبـا هـــر نفــــس بــا لــد زمــو لا نــای بلــخ
 
       ســربــلــنــد از نــام نیــک راد مردانـــت شـــــوم
 
       شهره عــلـم و هنـــر بـــوده هـــریــوایت  وطـــن
 
       تـــازه از یـــاد و هــــوای آب پــغمــا نــت شـــوم
 
       چون صبـــا آرم بــرا یت مـــژدۀ صلــح و صفـــا
 
      پیـــک امیــد سعــا د ت بــر یـــتــیمــا نــــت شـــوم
 
      ای وطــن , ای مـــادرم , ای  میهـن آبــــا ی مــــن
 
      ســـر نهــم در پـــای تو تـــا خــاک دا مــا نت شوم
 
     سر کشــم چون آفتـاب از خـــاورت هـــر صبحــد م
 
     ظلمتت را محـــــو ســـازم پــــرتو افشـــا نت شــوم
 
     پا مکش هــر گــز ( عزیزه ) از بســا ط یــک دلـی
 
     دل بگــفتـا  گر تــو چـــونــی مــن بفر ما نت شــوم