ariana

ariana

Tuesday, April 30, 2013

گفتگو با خانم پروانماه " یوسف "

گفتگو با خانم پروانماه " یوسف " مسوول موسسه خدمات حقوقی و فرهنگی برای زنان و اطفال افغانستان:

 
 
 
 
ماهنامه فرشته‌خاور: بانو یوسف در قدم نخست میشه در مورد فعالیت های موسسه ی تان به طور مختصر معلومات بدهید؟
موسسه خدمات حقوقی و فرهنگی برای زنان و اطفال در هفت ولایت کابل، مزارشریف، سمنگان، بغلان، کندز، تخار و بدخشان فعالیت دارد که خدمات ما به دو بخش میباشد، مساعدت های حقوقی و آگهی دهی حقوقی، در بخش مساعدت های حقوقی ما وکلای مدافع به ریاست های امور زنان در ولایات که کار می‌کنیم داریم که در محاکم ثلاثه از قضایای حقوقی زنان دفاع می‌کنند، در بخش آگهی دهی حقوقی ما برای علمای، ملاامامان مساجد، معلمین مکاتب، شورا های محل و کارمندان عدلی و قضایی و برای زنانیکه در زندان‌ها هسنتد نیز آگهی دهی حقوقی می‌نماییم.
ماهنامه‌فرشته خاور: نهادهای مدنی چقدر موفق و فعالیت های آنان چقدر موثر واقع گردیده درافغانستان؟
یک ویژه گی که نهاد های مدنی دارد کارها را به گونه سریع و با دقت انجام میدهند که این ویژه‌گی نهادهای مدنی را متمایز ساخته ولی با گذشت بیش از ده سال تجربه نهادهای مدنی هنوز هم یک سری ضعف ها دیده می شود که این برخواسته از کارکردهای ٱنان بگونه‌ی پروژه یی است که اکثریت نهاد ها به اساس همان فند و پروژه ها استوار است، اما در قسمت موثریت کار آنان با توجه به وضعیت کنونی که در بعضی مناطق کشور هنوز هم صدای انتحار و انفجار و نا امنی به گوش ها میرسد، موثریت و کارایی خود را داشته که شما شاهد بسیاری از فعالیت های مثمر برای زنان هستید از تطبیق پروژه های حرفوی گرفته تا آموزش ها و آگهی دهی حقوقی که در زندگی روزمره زنان از نظر اقتصادی و مدنی تغییرات گسترده را وارد کرده است.
ماهنامه‌فرشته خاور: نقش زنان را در پروسه های سیاسی و برگذاری یک انتخابات عادلانه و شفاف چگونه می بینید؟
بدون شک زنان در پروسه های سیاسی کشور درین اواخر نقش برازنده داشته که حضور بانوان را در پارلمان و سایر ادارات دولت میتوانیم به گونه ی مثال بگوییم ولی این‌ها بگونه‌ی سمبولیک و نمادین بوده که در تصمیم گیری‌های بزرگ آنان نقش ندارد، اما اگر در انتخابات آینده ریاست جمهوری زنان به عنوان یک قشر مهم وسرنوشت ساز در نظر گرفته نشوند مردم به انتخابات و آینده دموکراسی در افغانستان بی باور خواهد شد، ولی ما امیدوار به این هستیم که در انتخابات آینده که برای تمام مردم ما از هر لحاظ مهم و ارزنده است، در هر نوع معامله‌ی که با هر گروه صورت میگیرد نقش و جایگاه زنان را باید گسترده و وسیع سازد که به یک انتخابات شفاف و عادلانه درافغانستان مشروعیت می بخشد.
ماهنامه‌فرشته خاور: با توجه به فعالیت های مدنی و حقوقی در افغانستان "گراف" خشونت هارا علیه زنان چگونه ارزیابی میکنید؟
متاسفانه با گذشت بیش از ده سال حضور نهاد های مدافع حقوق بشری در افغانستان هنوز هم خشونت ها کاهش نیافته بلکی افزایش یافته که ما درین اواخر شاهد خشونت های گونا گون علیه زنان هستیم که شامل قتل، لت و کوب، بد دادن... است. ولی در افغانستان به این گونه قضایا سطحی نگرسته شده و مردم هم با یک صدا و اصل همبستگی در مقابل این نا هنجاری ها آواز بلند نکردند. اطفال هم از این خشونت ها بدور نبودند که قربانی تجاوز های جنسی و خشونت های خانواده گی قرار گرفتند.
ماهنامه‌فرشته خاور: با توجه به وضعیت کنونی، آینده دموکراسی را در افغانستان چگونه می‌نگرید؟
اگر آینده دموکراسی را در افغانستان از دریچه وضعیت کنونی کشور نگاه کنیم، قابل نگرانی است ولی یک امید قوی وجود داردکه در مدت بیشتر از ده سال خیلی کار ها و تغییراتی در عرصه های مختلف صورت گرفته که میتواند به آینده دموکراسی در افغانستان امیدوار کننده بود ولی گمانه زنی‌های هم وجود دارد که گویا در انتخابات آینده با گروه‌های مخالف دولت معاملاتی صورت خواهد گرفت که این موضوع برای مردم افغانستان بخصوص قشر زنان نگران کننده است.
ماهنامه‌فرشته خاور: تحلیل شما از دوهزارو چهارده و گمانه زنی ها در پرتو آن چیست؟
دوهزارو چهارده و پیامدهای آن تعداد کثیری از مردم افغانستان را بگونه‌ی دگرگون ساخته که گویا بعد از دوهزارو چهارده اوضاع افغانستان از نظر امنیتی، حقوق بشری و اقتصادی به وخامت خواهد گراید که من با این موضوعات کاملاً مخالف هستم به دلیل اینکه حکومت افغانستان قانون 1325 بین ملل را امضا کرده و افغانستان به حیث عضو جامعه بین الملل است، پس به این اساس جامعه جهانی مکلف است که بخاطر بهبود وضعیت امنیتی، اقتصادی و تامین حقوق بشری اقدامات موثری در جهت از بین بردن کامل تروریزم و موضوعات دیگری که باعث گسترش نا امنی و نقض حقوق بشری می‌شود در نظر بگیرد اما متاسفانه باوجود اینکه بیش از چهل کشوربزرگ در افغانستان حضور نظامی دارند ولی در کار مبارزه علیه تروریزم و دهشت افگنی تقریباً ناکام بوده اند.
مصاحبه از: ذبیح الله عسکرزاده